بازی یمن و عراق

یمن
0 - 3
پایان
عراق
پایان بازی
91′
علا عباس احمد یاسین
83′
علا الساسی احمد نبیل
55′
همام طارق امجد عطوان
52′
وحید الخیاط
46′
احمد الهیفی احمد عبدالرب
30′
حسین احمد وحید الخیاط
19′
بشار رسن علی عدنان کاظم
11′
مهند علی
شروع بازی
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی