بازی امارات و تایلند

امارات
1 - 1
پایان
تایلند
پایان بازی
90′
تابانون کسارات پوکلا آنان
84′
خلفان مبارک اسماعیل مطر
79′
سوفان تونگ سونگ
74′
اسماعیل الحمادی احمد خلیل
64′
آدیساک کرایسورن سوپاچای جایدد
46′
بندر محمد محمد عبدالرحمان
41′
تیتیگان پوانچگان
34′
حسن صالح
31′
میکا چونونسی چالرمپونگ کردکائو
7′
علی مبخوت
7′
آدیسون پرورمراک
شروع بازی

بازیکنان ذخیره امارات و تایلند

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی