بازی هند و بحرین

هند
0 - 1
پایان
بحرین
پایان بازی
95′
احمد بوغمار
91′
جمال راشد (پنالتی)
79′
هالیچالان نرزاری آنیرود تاپا
78′
احمد جمعه سامی الحسینی
64′
حمد الشمسان
61′
محمد الرمیحی عبدالله یوسف هلال
55′
علی مدن محمد جاسم مرهون
46′
آشیک کورونیان ججه للپخلوا
4′
آناس اداتودیکا سهناج سینگ
شروع بازی
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی