بازی قرقیزستان و فلیپین

پایان بازی
91′
کوین اینگرسو
85′
میرلان مورزائف تورسونالی رستموف
80′
فرهاد موسابکوف آنتون زملیانوخین
80′
استقان شروک
77′
ویتالی بوکس
75′
اشتفان پالا کورت دیزون
73′
آخیلدین عزرائیلوف عزیز سیدیکوف
66′
لوک وودلند
66′
ادگارد برنارت
60′
آدام رید جیمز یانگ هازبند
59′
مانوئل اوت فیل یانگ هازبند
51′
ویتالی بوکس بکژان ساگینبائف
45′
آلوارو سیلوا
36′
فرهاد موسابکوف
24′
ویتالی بوکس آخیلدین عزرائیلوف
12′
تامیرلان کوزوبائف
2′
اشتفان پالا
شروع بازی

بازیکنان ذخیره قرقیزستان و فلیپین