بازی ویتنام و یمن

ویتنام
2 - 0
پایان
یمن
پایان بازی
82′
گوین کونگ فونگ تران مین وونگ
78′
گوین کونگ فونگ
76′
وحید الخیاط احمد عبدالله
72′
فان وان دوک گوین وان توان
64′
که گوچ های (پنالتی)
63′
عبدالعزیز الجماعی
57′
عمار حمسان عبدالعزیز الجماعی
53′
لونگ ژوان ترونگ گوین تین لین
38′
گوین کوانگ های
37′
وحید الخیاط
27′
علاء الدین مهدی
25′
عماد منصور احمد نبیل
شروع بازی
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی