پاختاکور نیروی هوایی عراق

پایان بازی
87′
Hammadi Ahmad Emad Mohsin
84′
مرات بیکمائف
82′
Ibraheem Bayesh
76′
جلال الدین ماشاریپف K. Alidjanov
74′
ظاهر المیدانی Ahmed Kadhim
63′
اودیلژون خامروبکوف
62′
S. Okuruket Ali Yousif Hashim
61′
D. Yakhshibaev دوستونبک خمدموف
57′
Mohammad Qasem Hammadi Ahmad
شروع بازی