بازی عراق و بولیوی

عراق
0 - 0
پایان
بولیوی
پایان بازی
87′
D. Bejarano J. Reyes
78′
علی عدنان کاظم
75′
فرانس پطرس علی عدنان کاظم
75′
G. Álvarez L. Vaca
70′
L. Justiniano D. Wayar
69′
علی حسنی حسین علی
67′
Mohannad Abdulraheem مهند علی
65′
J. Ribera E. Saavedra
65′
J. Campos C. Arano
60′
H. Vaca M. Martins
60′
Mahdi Kamil Wissam Saedon
59′
امجد عطوان
49′
J. Campos
46′
بشار رسن امجد عطوان
46′
Safa Abdullah Brwa Nouri
9′
Safa Abdullah
شروع بازی