بازی دورتموند و وردربرمن (17 بهمن)

دورتموند
3 - 3
(2) پایان (4)
وردربرمن