پرسپولیس کاشیما

پرسپولیس
مجموع 0 - 2
0 - 0
پایان
کاشیما
پایان بازی
77′
Y. Suzuki R. Nagaki
70′
دایگو نیشی
69′
محمد انصاری احسان علوان‌زاده
68′
H. Abe Koki Anzai
64′
آدام همتی محسن ریبع‌خواه
43′
Léo Silva
شروع بازی