بازی بتیس و راسینگ سانتاندر

پایان بازی
89′
جووانی لو سلسو کریستین تئیو
88′
Berto Cayarga
72′
E. Lombardo Berto Cayarga
69′
سرخیو لئون کریستین تئیو
62′
Cejudo Nico Hidalgo
61′
Quique Rivero Rafael Vicente Hernández
59′
آنتونیو سانابریا (پنالتی)
58′
Aitor Buñuel
46′
سرخیو کانالس جووانی لو سلسو
32′
Jon Ander (گل به‌خودی)
30′
Óscar Gil
شروع بازی