بازی ایبار و گیخون

ایبار
2 - 2
پایان
گیخون
پایان بازی
87′
چارلز دیاز مارک کاردونا
85′
مارک کوکوریا
77′
آلوارو خوزه خیمنز گررو Nacho Méndez
67′
Pablo Pérez Pablo Fernández
61′
روبن پنیا چارلز دیاز
59′
ایساک کافی André Sousa
53′
مارک کوکوریا آنائیتز آربیا
46′
پابلو ارویاس پابلو د بلاسیس
46′
پره میا خوزه آنخل والدز کوته
39′
Pablo Pérez رابین لود
35′
Berto Espeso
16′
خوان جردن
13′
آلوارو خوزه خیمنز گررو Berto Espeso
شروع بازی