بازی ایران و ترینیداد و توباگو

پایان بازی
82′
L. Peltier I. Lee
77′
کریم انصاری فر علی قلی‌زاده
77′
وریا غفوری رامین رضائیان
72′
J. Jones C. Cato
66′
کاوه رضایی
62′
A. Guerra K. Muckette
59′
مسعود شجاعی اشکان دژاگه
59′
وحید امیری امید ابراهیمی
58′
مهدی ترابی صادق محرمی گتگسری
50′
کریم انصاری فر وریا غفوری
18′
K. Hyland
شروع بازی