بازی چین و سوریه

چین
2 - 0
پایان
سوریه
پایان بازی
91′
Zhang Xiuwei
87′
وو ژی Zhang Xiuwei
85′
لیو ییمینگ Deng Hanwen
84′
تامر حاج محمد خالد المبیض
77′
ماردیک ماردیکیان محمد عثمان
73′
ژائو ژوری
73′
جین جینگدائو Mirahmetjan Muzepper
69′
محمود المواس یوسف قلفا
68′
وو لی (پنالتی)
68′
عمر السوما
66′
تامر حاج محمد
63′
ظاهر المیدانی
60′
جهاد الباعور Hadi Al Masri
58′
چی ژونگو ژائو ژوری
46′
موید عجان ندیم صباغ
46′
عبدالملک عنیزان عمرو جنیات
32′
Yu Hai Fan Xiaodong
20′
گائو لین
6′
عبدالملک عنیزان
شروع بازی