پدیده فولاد خوزستان

پایان بازی
108′
M. Mehdikhani
107′
امیرحسین صادقی
94′
لوسیانو پریرا
73′
-
12′
-
4′
-
شروع بازی