بازی استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان

پایان بازی
88′
-
75′
J. Salmani
67′
J. Salmani
57′
کرار جاسم
45′
رضا جبیره
34′
طالب ریکانی
24′
ایمان مبعلی
8′
محمدرضا مظاهری
شروع بازی