بازی عمان و اکوادور

عمان
0 - 0
پایان
اکوادور
پایان بازی
79′
Munzer Al-Alawi علی البوسعیدی
73′
Said Salim محسن الغسانی
73′
عبدالعزیز المقبالی محسن الخلدی
62′
علی الجبری احمد کنو
62′
یاسین الشیادی حارب السعدی
57′
R. Arboleda
56′
J. Sornoza S. Plaza
46′
Omer Fazari جمیل الیحمدی
46′
A. Franco J. Cevallos
46′
J. Plata A. Preciado
46′
A. Chalá A. Preciado
34′
یاسین الشیادی
شروع بازی