بازی کره جنوبی و پاناما

پایان بازی
91′
R. Blackburn C. Martinez
88′
کیم یونگ-گوون
81′
M. Camargo F. Escobar
78′
کیم مین جائه جانگ هیون سو
75′
José Rodríguez G. Torres
71′
هانگ هی چان Moon Seon-Min
68′
L. Ovalle E. Davis
68′
آرماندو کوپر E. Bárcenas
65′
هوانگ این بئوم جونگ وو-یونگ
65′
سوک هیون جون هوانگ اوی جو
51′
هوانگ این بئوم
49′
R. Blackburn
45′
A. Arroyo آرماندو کوپر
33′
هوانگ این بئوم هیونگ مین سون
6′
پارک جو-هو هانگ هی چان
شروع بازی