بازی امارات و ونزوئلا

امارات
0 - 2
پایان
ونزوئلا
پایان بازی
93′
W. Ángel N. Ferraresi
88′
علی البلوشی Sultan Al Ghaferi
87′
A. Romero
83′
اسماعیل احمد احمد بارمان
83′
عامر عبدالرحمان احمد بارمان
77′
L. Del Pino
76′
محمد احمد فارس جمعه
76′
اسماعیل الحمادی بندر محمد
76′
اسماعیل احمد فارس جمعه
72′
J. Moreno A. Romero
72′
A. Ponce J. Cádiz
72′
J. Murillo آدالبرتو پنیاراندا
64′
Mahmoud Khamis
61′
اسماعیل مطر Ahmed Al Ghilani
57′
R. Otero E. Bello
47′
A. Ponce
46′
ماجد حسن خمیس اسماعیل
1′
L. Del Pino R. Otero
شروع بازی