بازی بایرن مونیخ آ. ا. ک آتن (17 آبان)

پایان بازی
84′
80′
P. Mandalos لوکاس بویه
78′
K. Galanopoulos Rodrigo Galo
شروع بازی