بازی آ. ا. ک آتن و لامیا ۱۹۶۴ (سوپر لیگ یونان، 17 آذر)

اتفاقات

83′
U. Ćosić K. Galanopoulos
73′
I. Papargiriou M. Asigba
57′
اریک موران Alef
54′
L. Romanić J. Barrales
47′
A. Anastasiadis (گل به‌خودی)
18′
A. Anastasiadis V. Pliatsikas