بازی آترومیتوس و آ. ا. ک آتن (سوپر لیگ یونان، 26 اسفند)

اتفاقات

82′
C. Albanis Nenad Krstičić
81′
S. Natsos Madson
75′
67′
Amr Warda G. Manousos
62′
A. Bušuladžić J. Umbides
36′
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی