بازی آترومیتوس و آ. ا. ک آتن (سوپر لیگ یونان، 26 اسفند)

اتفاقات

82′
C. Albanis Nenad Krstičić
81′
S. Natsos Madson
75′
67′
Amr Warda G. Manousos
62′
A. Bušuladžić J. Umbides
36′