بازی جنووا و ویرتوس اینتلا

جنووا
3 - 3
(6) پنالتی (7)
ویرتوس اینتلا
پایان بازی
122′
K. Adorján S. Icardi
110′
جانلوکا لاپادولا (پنالتی)
110′
جانلوکا لاپادولا
106′
M. Di Paola
105′
استبان رولون ساندرو رانیری
96′
A. Paolucci
94′
F. Ardizzone A. Paolucci
91′
L. Nizzetto
86′
کریستوف پیانتک (پنالتی)
83′
S. Icardi D. Carvalho
82′
استفان اومئونگا میگل ولوسو
76′
V. Zigrossi R. Baroni
64′
T. Petrović D. Carvalho
63′
Raphael Martinho L. Nizzetto
59′
یوری مدیروس گوران پاندف
59′
پدرو پریرا دانیل بسا
32′
لیساندرو لوپز
30′
K. Adorján
27′
کریستوف پیانتک (پنالتی)
27′
F. Ardizzone
20′
S. Icardi
شروع بازی