بازی استرالیا و کره جنوبی

پایان بازی
94′
ماسیمو لونگی
92′
هوانگ این بئوم Kim Jung-Min
89′
M. Boyle
88′
مارک میلیگان
85′
کیم مین جائه جونگ سئونگ هیون
85′
متیو لکی تامی جوریچ
71′
جیمی مکلارن M. Boyle
69′
Moon Seon-Min Na Sang-Ho
55′
رابی کروس اور مابیل
38′
هونگ چول
22′
هوانگ اوی جو کیم مین جائه
شروع بازی