بازی ینی ملطیه‌اسپور و ترابزون اسپور

پایان بازی
89′
K. Boutaïb E. Tozlu
80′
Guilherme R. Çağıran
71′
اَدم بیوک ماکسیمیلیانو پریرا
66′
هوگو رودالگا
64′
Guilherme D. Aleksić
54′
A. Ömür C. Ekuban
54′
مجید حسینی H. Türkmen
51′
K. Boutaïb Guilherme
48′
D. Aleksić
44′
K. Boutaïb
38′
D. Aleksić Guilherme
36′
Guilherme K. Boutaïb
شروع بازی
تمرین ترابزون اسپور (22 آبان) فوتبالی |
تمرین ترابزون اسپور (22 آبان)
 • 558
جریمه امیری و حسینی به خاطر شکست سنگین ترابزون فوتبالی |
جریمه امیری و حسینی به خاطر شکست سنگین ترابزون
 • 6,267
 • 24
شکست ترابزون‌اسپور در حضور ۵۴ دقیقه‌ای مجید حسینی فوتبالی |
شکست ترابزون‌اسپور در حضور ۵۴ دقیقه‌ای مجید حسینی
 • 1,910
 • 4
تمرین ترابزون اسپور (16 آبان) فوتبالی |
تمرین ترابزون اسپور (16 آبان)
 • 803
 • 2
تمرین ترابزون اسپور (15 آبان) فوتبالی |
تمرین ترابزون اسپور (15 آبان)
 • 552
 • 4
خروج دوباره صادقیان از لیست عثمانلی اسپور فوتبالی |
خروج دوباره صادقیان از لیست عثمانلی اسپور
 • 1,534
 • 3
تمرین ترابزون اسپور (11 آبان) فوتبالی |
تمرین ترابزون اسپور (11 آبان)
 • 791
یک باشگاه لالیگایی به دنبال جذب مجید حسینی فوتبالی |
یک باشگاه لالیگایی به دنبال جذب مجید حسینی
 • 6,018
 • 16
تساوی ترابزون اسپور / حسینی 90 دقیقه بازی کرد، امیری 8 دقیقه فوتبالی |
تساوی ترابزون اسپور / حسینی 90 دقیقه بازی کرد، امیری 8 دقیقه
 • 2,835
 • 17
تمرین ترابزون اسپور (14 آبان) فوتبالی |
تمرین ترابزون اسپور (14 آبان)
 • 558
 • 1
تمرین ترابزون اسپور (7 آبان) فوتبالی |
تمرین ترابزون اسپور (7 آبان)
 • 726
گل اول ترابزون به بوگساش اسپور توسط وحید امیری فوتبالی |
گل اول ترابزون به بوگساش اسپور توسط وحید امیری
 • 15,913
 • 249