بازی ولفسبورگ ماینز (27 بهمن)

ولفسبورگ
3 - 0
پایان
ماینز