بازی مارسی و موناکو

مارسی
1 - 1
پایان
موناکو
پایان بازی
92′
مکسیم لوپز والری ژرمان
79′
M. Sylla
74′
دیمیتری پایت کلینتون انجیه
74′
لوکاس اوکامپوس
72′
الکساندر گولوین M. Sylla
65′
فوده بالو-توره J. Serrano
58′
Morgan Sanson
38′
یوری تیلمانس بنجامین هنریچس
13′
مکسیم لوپز
شروع بازی