بازی نفت مسجد سلیمان سپاهان (5 مهر)

پایان بازی
76′
28′
شروع بازی