نساجی مازندران سپیدرود رشت

پایان بازی
90′
-
78′
مهدی عبدی
69′
M. Soleimani
58′
M. Gholami
45′
محمداسماعیل نظری
شروع بازی