ذوب آهن نفت مسجد سلیمان

پایان بازی
73′
مجتبی بیژن
69′
یوسف وکیا
45′
صادق صادقی بابااحمدی
45′
حکیم نصاری
45′
محمدرضا حسینی
شروع بازی