پرسپولیس پارس جنوبی جم

پایان بازی
90′
-
55′
امید عالیشاه
50′
علی علیپور
29′
علی علیپور
شروع بازی