بازی رايووايکانو و سلتاویگو

پایان بازی
92′
به‌به
91′
به‌به امیلیانو ولاسکز
81′
سوفیان بوفال پاینه سیستو
81′
خوزابد اکرت
80′
امیلیانو ولاسکز
78′
فران بلتران استانیسلاو لوبوتکا
77′
رائول د توماس امیلیانو ولاسکز
74′
جیانلی ایمبولا آلوارو مدران
73′
اسکار ترخو به‌به
71′
لوئیس ادوینکولا
61′
آدری امباربا آلوارو گارسیا
37′
رائول د توماس لوئیس ادوینکولا
19′
بریز مندز
18′
مکسی گومز (پنالتی)
16′
با
13′
آرائوخو
4′
رائول د توماس
شروع بازی
11 شوت‌ 13
8 شوت در چارچوب 4
12 خطا 8
7 کرنر 5
4 آفساید 2
4 کارت زرد 1
2 سیو 4
39 درصد مالکیت توپ 61