ایبار ختافه

ایبار
2 - 2
پایان
ختافه
پایان بازی
93′
مثایس اولیورا میکل
90′
مارک کوکوریا
83′
فلامینی سباستین کریستوفورو
82′
خوزه آنخل والدز کوته مارک کاردونا
80′
چارلز دیاز
78′
پاپاکولی دیوپ
73′
آنخل خورخه مولینا
67′
چارلز دیاز (پنالتی)
61′
سرجی انریک کیکه
61′
خوان جردن گونزالو اسکالانته
52′
دیمیتری فولکیه
44′
داکونام
37′
خایمه ماتا مثایس اولیورا
شروع بازی