بازی گسترش فولاد و سپیدرود رشت

پایان بازی
45′
محسن یوسفی
9′
حسین ابراهیمی
شروع بازی