بازی کرواسی و اردن

کرواسی
2 - 1
پایان
اردن
پایان بازی
91′
مارکو روگ
90′
موسی التعمری صالح راتب
85′
طارق زاید
79′
تین یدوای
73′
بها فیصل
72′
Mahmoud Al Mardi یوسف الرواشده
67′
آندری کراماریچ ایوان سانتینی
64′
K. Bartolec تین یدوای
64′
عبیده السمیره سعید المرجان
64′
عدی خضر بها فیصل
64′
انته ربیچ M. Livaja
62′
M. Mitrović مارکو روگ
46′
میلان بادلی فیلیپ براداریچ
46′
دیان لوورن M. Mitrović
46′
A. Milić یوسیپ پیواریچ
45′
K. Bartolec
41′
عبیده السمیره
24′
دوماگوی ویدا مارکو روگ
شروع بازی