بازی استرالیا و جمهوری چک

پایان بازی
84′
متیو لکی دنیل ارزانی
83′
یان کوپیک T. Hořava
80′
J. Jugas
79′
یاکوب یانکتو
76′
جاشوا ریسدون میلوس دگنک
75′
پاتریک شیک J. Šural
73′
رابی کروس D. Petratos
72′
متیو لکی آرون موی
61′
آندرو نابوت جیمی مکلارن
57′
آنتونین باراک J. Sýkora
54′
آندرو نابوت
46′
میکائیل کرمنچیک یاکوب یانکتو
32′
متیو لکی رابی کروس
شروع بازی