بازی کره جنوبی و هندوراس

پایان بازی
92′
R. Castillo
87′
خورخه کلاروس J. Benavidez
86′
استبان آلوارادو C. Sánchez
85′
لی سونگ-وو پارک جو-هو
83′
A. López W. Martínez
78′
هیونگ مین سون Kim Shin-Wook
77′
گو یو هان لی یونگ
75′
M. Martínez C. Lanza
72′
Moon Seon-Min هانگ هی چان
71′
جونگ سئونگ هیون Oh Ban-Suk
70′
R. Rojas I. Lopez
60′
هیونگ مین سون لی سونگ-وو
56′
هونگ چول Kim Min-Woo
56′
لی چونگ-یونگ Moon Seon-Min
25′
خورخه کلاروس
شروع بازی