بازی کره جنوبی و بوسنی و هرزگوین

پایان بازی
87′
کی سونگ-یونگ Kim Shin-Wook
85′
G. Cimirot S. Lončar
80′
هانگ هی چان لی سونگ-وو
79′
ادین ویشچا ریاض باییچ
75′
Yun Young-Sun جونگ سئونگ هیون
74′
D. Todorović ارمین بیچاکچیچ
58′
E. Sarić
57′
میرالم پیانیچ E. Sarić
56′
جونگ وو-یونگ
46′
Oh Ban-Suk کوون کیونگ وون
46′
ادین ویشچا H. Duljević
30′
لی جائه سونگ هانگ هی چان
28′
ادین ویشچا E. Ćivić
17′
تونی شونییچ
شروع بازی