بازی عراق و عربستان سعودی

پایان بازی
89′
علی فائز Ahmed Abdulridha
84′
علا مهاوی Mustafa Mohammad Jaber
81′
Mahdi Kamil Yaser Kasim
79′
مهند علی علی حسنی
74′
Ahmed Al Fraidi Waleed Bakshween
73′
مهند علی همام طارق
69′
ابراهیم غالب Mohammed Abusabaan
69′
حسین علی Karrar Mohammed
57′
Hassan Muath Fallatah
56′
Saeed Al Yami Mohammed Jahfali
55′
Mohammad Al Shalhoub ناصر الشمرانی
55′
ولید عبدالله Abdulquddus Atiah
51′
مهند علی علا مهاوی
47′
Emad Mohsin علا مهاوی
46′
Abdullah Al Zoari سعید المولد
21′
Saeed Al Yami
5′
ایمن حسین ولید سالم
5′
ولید سالم ایمن حسین
شروع بازی