ذوب آهن لوکوموتیو تاشکند

پایان بازی
92′
محمدرضا حسینی
91′
مرتضی تبریزی وحید محمدزاده
87′
اولگ زوتیف Cho Suk-Jae
76′
S. Abdullaev سنجر شاه‌احمدوف
73′
میلاد فخردینی مسعود ستاری
72′
اولگ زوتیف
67′
S. Karimov ساردور رشیدوف
47′
مرتضی تبریزی محمدرضا حسینی
37′
اکرام علی‌بایف
شروع بازی