بازی تونس و ایران

تونس
1 - 0
پایان
ایران
پایان بازی
84′
علیرضا جهانبخش
79′
علیرضا بیرانوند
79′
وهبی خزری
77′
وحید امیری علیرضا جهانبخش
71′
میلاد محمدی
56′
رضا قوچان نژاد کاوه رضایی
56′
علی کریمی امید ابراهیمی
54′
N. Sliti O. Haddadi
54′
محمدرضا خانزاده پژمان منتظری
46′
مسعود شجاعی سامان قدوس
46′
M. Ben Amor A. Badri
46′
D. Bronn A. Khalil
25′
D. Bronn
شروع بازی