بازی ایران و الجزایر

ایران
2 - 1
پایان
الجزایر
پایان بازی
89′
عیسی ماندی
86′
علیرضا بیرانوند
82′
بغداد بونجاح L. Abid
80′
بغداد بونجاح
78′
F. Chafaï
73′
سعید آقایی میلاد محمدی
70′
کریم انصاری فر کاوه رضایی
68′
ریاض محرز F. El Melali
68′
اسلام سلیمانی
63′
کارل مجانی اسلام سلیمانی
61′
سردار آزمون امید ابراهیمی
56′
F. Chafaï M. Benmoussa
40′
مهدی طارمی وحید امیری
33′
S. Hanni M. Benmoussa
19′
مهدی طارمی احسان حاجی صفی
11′
سردار آزمون علیرضا جهانبخش
شروع بازی