بازی روسیه و فرانسه (دوستانه ملی، 7 فروردین)

روسیه
1 - 3
پایان
فرانسه

اتفاقات