بازی لهستان و کره جنوبی

پایان بازی
92′
پیوتر زیلنسکی کریشتوف مازینسکی
87′
هانگ هی چان پارک جو-هو
85′
Lee Chang-Min هیونگ مین سون
84′
مچی ریبوس R. Kurzawa
80′
کی سونگ-یونگ Lee Chang-Min
76′
چوی چول سون
67′
کامیل گلیک T. Kędziora
63′
لی جائه سونگ Kim Shin-Wook
62′
مچی ریبوس
61′
T. Romanczuk آرکادیوش میلیک
46′
لی یونگ چوی چول سون
46′
وویچک شزنی ووکاش اسکوروپسکی
46′
هونگ جئونگ-هو Yun Young-Sun
45′
K. Grosicki کریشتوف مازینسکی
38′
کیم مین جائه هانگ هی چان
32′
رابرت لواندوفسکی K. Grosicki
شروع بازی