ذوب آهن آیزول هند

پایان بازی
93′
مرتضی تبریزی محمدرضا حسینی
90′
C. Lalrosanga
87′
D. Lalrinmuana Rochharzela
83′
مرتضی تبریزی محمدرضا حسینی
72′
W. Lalnunfela Lalkhawpuimawia
66′
مسعود ستاری قاسم حدادی‌فر
57′
A. Zohmingmawia W. Lalnunfela
46′
مهدی رجب‌زاده بختیار رحمانی
21′
A. Ionescu L. Renthlei
3′
مهدی رجب‌زاده
شروع بازی