بازی بتیس و کادیس (جام حذفی اسپانیا، 10 آذر)

بتیس
مجموع 5 - 6
3 - 5
پایان
کادیس

اتفاقات

ویدیو‌های بازی بتیس و کادیس