لیست بازی‌های یوکوهاما مارینوس و کونسادول ساپورو

لیست بازی‌های رو در رو

چهارشنبه، 17 مرداد 1403،هفته 25  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
14:00
کونسادول ساپورو
یکشنبه، 3 تیر 1403،هفته 19  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
0 - 1
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 29 مهر 1402،هفته 30  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
4 - 1
پایان
کونسادول ساپورو
یکشنبه، 21 اسفند 1401،هفته 4  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
2 - 0
پایان
یوکوهاما مارینوس
یکشنبه، 27 شهریور 1401،هفته 30  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
0 - 0
پایان
کونسادول ساپورو
شنبه، 21 اسفند 1400،هفته 4  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
1 - 1
پایان
یوکوهاما مارینوس
شنبه، 24 مهر 1400،هفته 32  |  جی لیگ
یوکوهاما مارینوس
2 - 1
پایان
کونسادول ساپورو
جمعه، 27 فروردین 1400،هفته 10  |  جی لیگ
کونسادول ساپورو
1 - 3
پایان
یوکوهاما مارینوس