لیست بازی‌های وستهام و لیورپول

لیست بازی‌های رو در رو

سه شنبه، 6 اسفند 1398،هفته 27  |  لیگ برتر انگلیس
لیورپول
3 - 2
پایان
وستهام
پنجشنبه، 10 بهمن 1398،هفته 18  |  لیگ برتر انگلیس
وستهام
0 - 2
پایان
لیورپول
سه شنبه، 16 بهمن 1397،هفته 25  |  لیگ برتر انگلیس
وستهام
1 - 1
پایان
لیورپول
یکشنبه، 21 مرداد 1397،هفته 1  |  لیگ برتر انگلیس
لیورپول
4 - 0
پایان
وستهام
شنبه، 5 اسفند 1396،هفته 28  |  لیگ برتر انگلیس
لیورپول
4 - 1
پایان
وستهام
شنبه، 13 آبان 1396،هفته 11  |  لیگ برتر انگلیس
وستهام
1 - 4
پایان
لیورپول
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1396،هفته 37  |  لیگ برتر انگلیس
وستهام
0 - 4
پایان
لیورپول
یکشنبه، 21 آذر 1395،هفته 15  |  لیگ برتر انگلیس
لیورپول
2 - 2
پایان
وستهام
شنبه، 10 بهمن 1394،هفته 0  |  جام حذفی انگلیس
لیورپول
0 - 0
پایان
وستهام
شنبه، 12 دی 1394،هفته 20  |  لیگ برتر انگلیس
وستهام
2 - 0
پایان
لیورپول
شنبه، 7 شهریور 1394،هفته 4  |  لیگ برتر انگلیس
لیورپول
0 - 3
پایان
وستهام
شنبه، 11 بهمن 1393  |  لیگ برتر انگلیس
لیورپول
2 - 0
پایان
وستهام
شنبه، 29 شهریور 1393  |  لیگ برتر انگلیس
وستهام
3 - 1
پایان
لیورپول