لیست بازی‌های اوترخت و امن

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 7 خرداد 1402،هفته 34  |  لیگ هلند
اوترخت
3 - 2
پایان
امن
شنبه، 29 مرداد 1401،هفته 3  |  لیگ هلند
امن
3 - 2
پایان
اوترخت
شنبه، 9 اسفند 1399،هفته 24  |  لیگ هلند
اوترخت
0 - 1
پایان
امن
سه‌شنبه، 2 دی 1399،هفته 14  |  لیگ هلند
امن
2 - 3
پایان
اوترخت
شنبه، 23 شهریور 1398،هفته 6  |  لیگ هلند
اوترخت
3 - 1
پایان
امن
شنبه، 31 فروردین 1398،هفته 31  |  لیگ هلند
امن
2 - 0
پایان
اوترخت
یکشنبه، 25 شهریور 1397،هفته 5  |  لیگ هلند
اوترخت
1 - 2
پایان
امن