لیست بازی‌های سوئیس و انگلیس

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 19 خرداد 1398  |  لیگ ملت های اروپا
سوئیس
0 - 0
5 پایان 6
انگلیس
شبکه ورزش
سه شنبه، 20 شهریور 1397  |  دوستانه ملی
انگلیس
1 - 0
پایان
سوئیس
سه شنبه، 17 شهریور 1394،هفته 8  |  یورو ۲۰۱۶
انگلیس
2 - 0
پایان
سوئیس
دوشنبه، 17 شهریور 1393،هفته 1  |  یورو ۲۰۱۶
سوئیس
0 - 2
پایان
انگلیس