لیست بازی‌های ساوتهمپتون و برنلی

لیست بازی‌های رو در رو

شنبه، 28 اسفند 1400،هفته 30  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
18:30
ساوتهمپتون
شنبه، 1 آبان 1400،هفته 9  |  لیگ برتر انگلیس
ساوتهمپتون
17:30
برنلی
یکشنبه، 15 فروردین 1400،هفته 30  |  لیگ برتر انگلیس
ساوتهمپتون
3 - 2
پایان
برنلی
شنبه، 5 مهر 1399،هفته 3  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
0 - 1
پایان
ساوتهمپتون
شنبه، 26 بهمن 1398،هفته 26  |  لیگ برتر انگلیس
ساوتهمپتون
1 - 2
پایان
برنلی
شبکه ورزش
شنبه، 19 مرداد 1398،هفته 1  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
3 - 0
پایان
ساوتهمپتون
شنبه، 13 بهمن 1397،هفته 25  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 1
پایان
ساوتهمپتون
یکشنبه، 21 مرداد 1397،هفته 1  |  لیگ برتر انگلیس
ساوتهمپتون
0 - 0
پایان
برنلی
شنبه، 5 اسفند 1396،هفته 28  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 1
پایان
ساوتهمپتون
شنبه، 13 آبان 1396،هفته 11  |  لیگ برتر انگلیس
ساوتهمپتون
0 - 1
پایان
برنلی
شنبه، 25 دی 1395،هفته 21  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 0
پایان
ساوتهمپتون
یکشنبه، 25 مهر 1395،هفته 8  |  لیگ برتر انگلیس
ساوتهمپتون
3 - 1
پایان
برنلی
شنبه، 1 فروردین 1394  |  لیگ برتر انگلیس
ساوتهمپتون
2 - 0
پایان
برنلی
شنبه، 22 آذر 1393  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 0
پایان
ساوتهمپتون